Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


Kveldros Terapi & Coachingsenter        

  Psykoterapeut Jorun Marie Kveldro            

Kveldros Terapi & Coachingsenter

blir drevet av Jorun Marie Kveldro, psykoterapeut, veileder, coach og NADA øre akupunktør. Senteret tilbyr veiledning og terapi til enkeltpersoner, par og grupper. Jorun Marie Kveldro, har en 7 årig psykodramaterapeut-CP utdannelse fra Moreno Insitituttet/ Norsk Psykodrama Institutt -Oslo, og høyskoleutdannelse innen coaching, veiledning og sos.ped fra HIT /HIH/HIO, og er sertifisert NADA øre akupunktør. 

Jeg har vært assistentlærer ved utdanning av to kull med psykodramaledere ved NPI-Oslo i tidsrommet 2003 - 2007, og yrkeserfaring fra blant annet

  • SMSO Agder - miljøarbeider
  • SMSO Telemark- grunnlegger og leder
  • Bærum kommune - leder for to store bofellesskap( rus/psykiatri)
  • Asker kommune - Engløkka avlastningshjem - miljøterapeut
  • BUFETAT avd. St. Hansgården(akuttenhet for ungdom) -miljøterapeut
  • A-LARM (Rusorganisasjon)- daglig leder/organisasjonsleder
  • Barnevern(tilsynsfører, besøkshjem, beredskapshjem, veileder)
  • Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter- grunnlegger og leder

I tillegg til en rekke fagkurs har jeg gjennomført Grunnkurs og videregående kurs om vold, overgrep og traumer og Viviatkurs "Førstehjelpe ved selvmordsfare" i regi av RVTS - Sør.

Til daglig arbeider jeg i en 90% stilling som leder ved Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter, men har drevet privat praksis ved siden av ordinært arbeid siden 1996. Jeg har bakgrunn i mange ulike former for kreative uttrykk og "alternative" behandlingsmetoder i tillegg til utdannelsene mine, og har arbeidet med selvutvikling siden slutten av 80 tallet. Jeg arbeider ut i fra en helhetlig tankegang hvor alt henger sammen; kropp, følelser, tanker og sjel.

Jeg praktiserer etter lov om alternativ behandling ved sykdom og er medlem av PIN (Psykodramaforeningen i Norge)